- Välkommen till Socialdemokraterna i Göteborg -

Engagera dig! Framtiden(s) Göteborg Lediga tjänster Bli medlem här! Distriktskongresser

Ni har räddat den förstärkta anställningstryggheten

Det finns inga genvägar till en trygg välfärd. Om vi ska kunna garantera en trygg omsorg för de som byggt upp vårt land och en skola med kunskapsfokus för våra barn måste vi lösa den akuta personalbristen i välfärden. Vi sätter välfärden först. Därför har vi stått upp mot och – tillsammans med många fackliga kämpar – lyckats säkra en fortsatt förstärkt anställningstryggheten för 55 000 anställda i Göteborgs Stad.

Du som arbetar i vår välfärd ska vara trygg på ditt jobb. Du ska inte behöva vara orolig för att högerstyrets kortsiktiga nedskärningar kostar dig jobbet. Därför står vi upp för den särskilt starka anställningstrygghet vi idag erbjuder de som arbetar i den kommunala välfärden. Den innebär att du vid uppsägning på grund av arbetsbrist…

Läs mer

1,25 miljarder till mer vård och kortare köer i Västra Götaland

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Av dem går 1,25 miljarder till Västra Götaland. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S). För Västra Götaland innebär det ett…

Läs mer

Socialdemokraterna i Göteborg söker ny förste ombudman

Förste ombudsman Socialdemokraterna i Göteborg Socialdemokraterna är göteborgarnas parti. Göteborg regeras idag av ett svagt högerstyre som tänker sälja ut våra gemensamma tillgångar och försämra för välfärdsarbetarna. Vi vill arbeta för ett Göteborg som håller ihop. Där vilken stadsdel du föds i inte påverkar dina livschanser eller din trygghet, där alla har chans till ett…

Läs mer

Jonas Attenius ny gruppledare – läs hela talet här

Kamrater, partivänner, socialdemokrater. Tack. Tack för förtroendet. Det här är stort och jag måste säga att jag förväntade mig aldrig detta. Emellanåt känns den politiska världen fortfarande ganska ny för mig. Jag har, som flera av er redan vet, bara varit kommunalråd i drygt tre år. Innan dess arbetade jag som byggnadssnickare i mer än…

Läs mer

Jonas Attenius vald till ny gruppledare

Jonas Attenius valdes ikväll enhälligt till ny gruppledare i kommunstyrelsen för Socialdemokraterna i Göteborgs kommun, vid en extrainsatt distriktskongress i Folkets Hus. Han ersätter därmed Marina Johansson, som varit tillfällig gruppledare sedan februari, och blir den som kommer utmana Moderaterna om kommunstyrelsens ordförandeklubba i valet 2022.

– Känslan är obeskrivlig och uppdraget svårt, men jag är helt övertygad om att vi, tillsammans, kan bygga en starkare socialdemokrati, bekämpa klassklyftorna och sätta välfärden först. Nu kör vi! – För mig innebär socialdemokrati att minska klassklyftorna – på riktigt. Nu är det dags att sätta välfärden först. I ett läge där ekonomin försämras…

Läs mer

Extrakongress 10 juni med val av ny gruppledare

Socialdemokraterna i Göteborg bjuder in till extra distriktskongress måndag 10 juni för att bland annat välja ny gruppledare till kommunstyrelsen.

Mötet hålls i kongressalen i Folkets Hus, Olof Palmes plats. Dörrarna öppnas kl. 17.00 för registrering och fika, mötet startar kl. 18.00. Mötet är öppet för allmänhet och press. Läs mer om extrakongressen och ta del av handlingar

Läs mer

Framtiden(s) Göteborg

Som en del i vårt förnyelsearbete kommer vi att knyta medlemmar och S-föreningar närmare politiken och aktuella politiska frågor. Det här blir en möjlighet för beslutsfattare att få inspel från och att stämma av med partiorganisationen men även möjlighet för föreningar och enskilda medlemmar att vara med och påverka vår politik. Vi kommer att arrangera…

Läs mer

Jonas Attenius föreslås som ny oppositionsledare i Göteborg

Valkommittén i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt föreslår Jonas Attenius som ny gruppledare för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen i Göteborg. Här följer Jonas egna ord om nomineringen.

När jag engagerade mig i Socialdemokraterna var det utifrån erfarenheten som arbetare – inte efter en längtan att bli politiker. Jag är inte född och uppvuxen i partipolitiken. Jag har aldrig varit ombudsman eller partianställd. Fortfarande kan den politiska världen kännas ganska främmande för mig. Under 26 år arbetade jag som byggnadssnickare. Det är ett…

Läs mer
facebook Twitter Email