Vi sätter välfärden först - före dyra privatiseringar och vinstjakt

Bli medlem! Vår politik för Göteborg 2020

”Vi måste ta kontroll över de ökande vårdköerna – då måste panikbesparingarna upphöra”

Väntetider som ökar, nedläggningar och sammanslagningar av verksamheter, aviserade neddragning på psykosvård och sjunkande löner jämfört med rikssnittet samtidigt som befolkningen ökar för varje år. Det är resultat av högerstyrets mångåriga underfinansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trots denna utveckling kommer Sahlgrenskas blågröna ledning under tisdagen att fatta beslut om en detaljbudget för SU för 2020 som…

Läs mer

Löfven och Attenius: Så skapar vi ett starkare och tryggare samhälle

Göteborg och Sverige har stora utmaningar. Välfärden behöver större resurser och fler anställda samtidigt som gängkriminalitet sprider otrygghet på många håll. Välfärdens hjältar behöver fler kollegor och bättre villkor. Under dagen besökte statsminister Stefan Löfven tillsammans med Jonas Attenius (S), oppositionsråd i Göteborg, och Mattias Jonsson (S), ordförande för socialdemokraterna i Göteborg fackförbundet Kommunal för…

Läs mer

Göteborgarna förtjänar högre ambitioner för sin hälso- och sjukvård!

Högerstyret i regionen klarar inte av att uppfylla de vårdgarantier som finns både nationellt och lokalt. Åratal av underskott och tuffa besparingsåtgärder har resulterat bland annat i för långa köer på Sahlgrenska. Det är inte hållbart – ingen ska behöva oroa sig över om de eller deras nära och kära får vård i tid den…

Läs mer

Uttalande angående krisen i Chile

Chile är ett av världens mest ojämlika länder. Låga löner, stigande levnadsomkostnader och växande ojämlikhet har lett till ett utbrett folkligt missnöje. Sedan en tid tillbaka förekommer sammandrabbningar mellan militär och demonstranter med dödlig utgång i ett antal fall. Socialdemokraterna i Göteborg fördömer all användning av våld och uppmanar den svenska regeringen att arbeta för…

Läs mer

Framgång för S – styret backar på flera förslag i sin budget

Om vi ska ha en trygg skola och omsorg även i framtiden måste vi sätta välfärden före dyra privatiseringsexperiment. Därför skickade vi tillbaka högerstyrets budgetförslag – som innehöll utförsäljningar av 4 000 hyresrätter, dyra privatiseringar och försämringar för välfärdspersonalen – till ritbordet. Vi gjorde detta genom en så kallad återremiss. Detta innebar att det sittande…

Läs mer

Jonas Attenius: Vi sätter välfärden först – i handling, inte bara i ord

Sedan den första januari i år regeras Göteborg av ett historiskt svagt styre: Fyra borgerliga partier som inte ens tillsammans samlar mer än 29 procent av väljarkåren och 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige. Detta unikt svaga styre lade fram sitt förslag till budget för ett par veckor sedan. Från Socialdemokraternas sida förväntade vi oss…

Läs mer

Delta i politikutvecklingen

Socialdemokratin i Göteborg är i ständig utveckling. Orättvisorna tar sig nya uttryck och verktygslådan förbättras. Därför har vi initierat ett politikutvecklingsarbete inom vilket vi utsett sju politikutvecklingsutskott. Syftet är att de ska vara folkbildare inom sina områden, politikutveckla samt ge möjlighet för medlemmar att engagera sig i sakfrågor. Delta du också. Läs mer och hitta…

Läs mer

Öppet möte med Peter Hultqvist: ”Socialdemokratin och framtiden: Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid”

Den 5 november får vi besök av försvarsminister Peter Hultqvist. Kl.18.30 håller han öppet möte om Socialdemokratins framtid och hur vi tillsammans kan skapa en bättre framtid. När: Tisdag 5 november kl.18.30 Var: Folkets Hus, Olof Palmes Plats, lokal Ellös. Anmäl dig här! Vid frågor, kontakta ansvarig ombudsman Claes Wennberg på [email protected] eller 070-814 66…

Läs mer
facebook Twitter Email