Vi sätter välfärden först - före dyra privatiseringar och vinstjakt!

Vår budget för Göteborg 2022 Bli medlem! Sälj inte ut Göteborg!

Summering av en rörig dag

Partivänner, idag är en historisk dag. Sverige har valt sin första kvinnliga statsminister 100 år efter den allmänna rösträttens införande – och självklart är hon socialdemokrat. Kamrater, vi spräckte glastaket! Även om hon nu behövt avgå på grund av att Miljöpartiet lämnat regeringen så är det rimligt att hon blir vald igen eftersom regeringsunderlaget inte…

Läs mer

Insamling till förmån för de drabbade i Jemen

I samband med vår höstkongress i helgen anordnade vi en insamling till förmån för Röda korsets arbete i Jemen. Den samlade in 7210 kronor och traditionsenligt så går partidistriktet in och dubblerar den summan. Stort tack till er som bidrog. Så här beskriver vårt internationella utskotts ordförande Johan Büser situationen i landet: ”Jemen har blivit…

Läs mer

Runt 200 socialdemokrater tog fram förslag för ett starkare och jämlikare Göteborg

Runt 200 socialdemokratiska ombud från hela Göteborg höll i helgen kongress för att bland annat besluta om politiska förslag som partidistriktet ska driva. Efter 1,5 år med pandemi var det efterlängtat att kunna ses fysiskt igen, även om en del valde att delta digitalt. Denna kongress var nämligen partidistriktets första som hölls både fysiskt och…

Läs mer

Mattias Jonsson och Jonas Attenius invalda i partistyrelsen!

Under söndagen valdes Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, och Jonas Attenius, kommunalråd, in partistyrelsen. Den är partiets högsta beslutande organ när kongressen inte är samlad. Här ställer vi ett par snabba frågor till dem.

Berätta, vad innebär detta? ”Det skapar en möjlighet för oss att föra in Göteborgsperspektivet i de beslut som fattas. Vi får en bättre möjlighet att påverka och en bättre dialog och följsamhet med de beslut som fattas, både innan och efter.” inleder Mattias. Jonas fyller i ”Det är väldigt hedersamt. Vi får en möjlighet att…

Läs mer

Välfärd och trygghet – Socialdemokraternas budget för Göteborg 2022

Välfärd och trygghet, det är fokus för Socialdemokraternas budget för Göteborg 2022 som du kan läsa här. Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunstyrelse, berättar nedan om budgeten.

LÄS BUDGETEN HÄR. Vi sörjer fortfarande. Tusentals göteborgare har förlorat en familjemedlem, en kompis, en kärlek, en kollega eller en granne. Pandemin slog blint mot riskgrupperna, sades det, som om blindheten skulle trösta. Men det stämmer inte. Den dokumenterade statistiken och den levda erfarenheten talar samma språk: Undantaget den oerhörda smittspridningen på äldreboenden härjade coronaviruset…

Läs mer

Diskutera regeringens förslag till statsbudget med våra riksdagsledamöter!

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.

Välkomna att diskutera statsbudgeten med våra riksdagsledamöter! Nu på måndag den 4 oktober bjuds alla intresserade in till att diskutera statsbudgeten med våra riksdagsledamöter. Hur får vårt förslag fler att hamna i arbete, tryggar välfärden och pressar tillbaka kriminaliteten? Är du med så får du svar på dessa frågor och får chans att diskutera framtida…

Läs mer

S i Göteborg skänker 10 000 kronor till Svenska Afghanistankommittén

Vi förfäras alla av utvecklingen i Afghanistan just nu. Det är viktigt att vi inte lämnar det afghanska folket i sticket. En aktör som gör ovärdeliga insatser i landet är Svenska Afghanistankommittén. I en stund som detta är det viktigt att vi gör praktik av slagorden om internationell solidaritet. Därför beslutade nyligen Socialdemokraterna i Göteborgs…

Läs mer

Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten. ”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser…

Läs mer
facebook Twitter Email