Studier

Är du en vetgirig person? Vill du förändra vårt samhälle? Lika mycket nu som förr är kunskap makt. Att delta i studier och kurser är roligt och ett bra sätt att lära känna andra och samtidigt lära sig mer om vår politik.

Här hittar du information om våra introduktionsträffar för nya medlemmar, och mer info om partiets medlemsutbildningar som sker i 3 steg. Här hittar du också studiematerialet till partiets medlemsutbildning med fokus på vår ideologi, vår historia och vår organisation. Studiematerialet finns även översatt till engelska och arabiska.

Introduktionsträff för nya medlemmar- mer info och anmälan

Medlemsutbildningar- mer info och anmälan

Vårt studieprogram och kontaktuppgifter till vårt studieutskott

 

Studiefond för dig under 30 år

Ernst Wigforss Stipendiefond utlyser stipendiet under perioden 23 januari- 8 mars 2019, för sökande som tillhör arbetarrörelsen i Göteborg och är under 30 år. Ansökan gäller internationella studier och/eller ekonomiska studier och/eller annat som styrelsen finner vara i Ernst Wigforss anda. Stipendiet är på 10 000 kronor och kan ges till en stipendiat eller kan komma att delas mellan två eller flera stipendiater.

Ansökan sänds till: [email protected]  på Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt eller till LO Göteborg: [email protected] Eventuella ytterligare upplysningar kan lämnas av Eva Olofsson: 0705- 74 30 03 eller av Leif Andersson: 0702- 59 09 66

 

Håll utkik här efter andra spännande kurser du kan söka till…

 

facebook Twitter Email