Mentorskapsprogram

På allmän begäran har partidistriktet Göteborg idag, 29 januari, dragit igång ett mentorskapsprogram.
Det är Socialdemokraterna och SSU som tillsammans gör denna satsning ihop med ABF.
Arbetet kommer att pågå under under 1 år. Syftet är att programmet ska ge insikter och medvetenhet om det egna ledarskapet och öka deltagarnas kunskaper om verktyg och metoder för att utveckla den egna ledarrollen.

Idag, 27 februari hade vi första mötet med adepterna.
Det blev tid för att prata lite bakgrund och framtid, samt att mentor och adept fick tid för sig själva och möjlighet att lägga upp en plan för det framtida arbetet.
Nästa vecka träffar vi resten av gänget.
Väldigt spännande!

Mentorer som var med på mötet:
Aslan Akbas
Johan Bûser
Leif Blomqvist
Marianne Carlström
Patrick Gladh
Per Tenggren
Rolf Lindén
Vivi-Ann Nilsson
Några fler har anmält intresse men kunde tyvärr inte vara med idag så de träffar vi vid annat tillfälle.

Vem kan bli mentor?
Det kan du som har erfarenhet av partiarbete i ledande roller. Vi tittar på din erfarenhet – vad du kan bidra med och matchar det sedan mot adepterna för att det ska bli en så bra ihop parning som möjligt.

Vem kan få en mentor?
Programmet vänder sig till dig som har eller snart kommer att ha ett uppdrag. Uppdraget kan bestå i att du har ett förtroendeuppdrag i kommunen, regionen, riksdagen alternativt ett ledande uppdrag inom någon av våra föreningar. Det vänder sig alltså till alla våra förtroendevalda (även kommunalråd osv) oavsett ålder eller medlemstid!

Ansökningstiden har gått ut och vi har fått sagt nej till flera och hoppas starta upp en ny grupp i höst.

Bli mentor  Bli adept 

facebook Twitter Email