Framtiden(s) Göteborg

Som en del i vårt förnyelsearbete kommer vi att knyta medlemmar och S-föreningar närmare politiken och aktuella politiska frågor. Det här blir en möjlighet för beslutsfattare att få inspel från och att stämma av med partiorganisationen men även möjlighet för föreningar och enskilda medlemmar att vara med och påverka vår politik.

Vi kommer att arrangera ett antal möten där aktiva företrädare för partiet deltar och presenterar en aktuell fråga som ligger på bordet i någon av våra nämnder/bolag samt lägger fram förutsättningar och alternativ. Medlemmar har då möjlighet att komma med inspel.

Kommande möten:

Tema Trafik och klimat i Göteborg. Vårt oppositionsråd Blerta Hoti gästar Härlanda S-förening. Varmt välkommen!
När? 12 november kl 19.00
Var? Lundenhallen, teorisalen (bakom Lundenskolan)

Tema Arbetsmiljö. Vårt oppositionsråd Jonas Attenius gästar Kommunal Västs S-förening. Varmt välkommen!
När? 11 december kl 18
Var? Kommunal Väst, Alströmergatan 4

Mötena är öppna för alla distriktets medlemmar.

Frågor angående Framtidens Göteborg, kontakta
Jesper Hallén på [email protected]

facebook Twitter Email