Stipendiefond

Ernst Wigforss Stipendiefond utlyser stipendiet under perioden 8 januari - 8 mars 2018, för sökande som tillhör arbetarrörelsen i Göteborg och är under 30 år.

Ansökan gäller internationella studier och/eller ekonomiska studier och/eller annat som styrelsen finner vara i Ernst Wigforss anda. Stipendiet är på 5 000 kronor och kan ges till en stipendiat eller kan kommas att delas mellan två eller flera stipendiater.

Ansökan sänds till:

Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Klicka här för att maila Eva Olofsson

Eller till:

LO Göteborg
Klicka här för att maila Leif Andersson

Eventuella ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Eva Olofsson, 0705-74 30 03, Leif Andersson, 0702-59 09 66

facebook Twitter Email