Mallar & föreningsservice

Här hittar du mallar och blanketter, färdiga att ladda ner och använda inför och under årsmöten. Här hittar du också info om den service partiexpeditionen erbjuder föreningarna och kretsarna i arbetet med utskick och kallelser.

Klicka på de röda knapparna för att få tillgång till respektive mall!  

Kallelse kretsårsmöte  Kallelse årsmöte  Dagordning årsmöte

Dagordning kretsårsmöte  Budget  Resultaträkning 

Balansräkning  Revisionsberättelse  Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan  Uppdragsredovisning formulär

 

Föreningsservice 

Vi trycker kallelser eller flygblad från färdigt original. Originalet kan mejlas in eller lämnas som pappersoriginal (vi tar inte emot filer på USB-minne)

Vid beställning av kallelser och flygblad används e-postadress:
[email protected]

Det ska framgå vem som beställer tryckningen, vilken förening, klubb eller krets.

Vi gör följande:

  • Trycker kallelsen från färdigt original, i färg eller svart/vitt.
  • Adresserar kuvert från vårt medlemsregister.
  • Kuverterar C5 kuvert (max 8 papper), om C4 kuvert behövs får det komma in någon från föreningen och packa.
  • Frankerar  och postar.
  • Skriver en samlingsfaktura, som skickas till kassören 1 eller 2 gånger/år.

Om inget annat anges så trycker vi kallelsen i färg och skickar med A-post. Vi utgår också från att det endast är de medlemmar som saknar e-post som ska ha utskicket.

Tänk på att vara ute i god tid med kallelsen. Beroende på omfattning och arbetsbelastning behöver vi 3-4 arbetsdagar på oss efter vi fått in originalet.

För mer detaljer och priser se dokumentet:

Detaljer och priser 

facebook Twitter Email