Verksamhet

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och vi bygger vårt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar. Medlemmen är den viktigaste länken i vår organisationskedja. Som medlem kan du engagera dig på många olika sätt, i en S-fackklubb, en kvinnoklubb eller en SSU-klubb. Det är här vardagspolitiken bedrivs. Du kan också delta i studiegrupper, politikutvecklingsgrupper eller i vårt mentorskapsprogram.

Klicka här för att läsa verksamhetsberättelsen för 2017

Klicka här för att läsa vår nya verksamhetsstrategi 2019-2022

Föreningsnytt

Medlemsnytt

facebook Twitter Email