Verksamhet

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och vi bygger vårt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar. Medlemmen är den viktigaste länken i vår organisationskedja. På den här sidan har vi samlat tips och råd för hur kretsarna och föreningarna på bästa kan arrangera dörrknackningar, öppna möten och bedriva politiskt påverkansarbete i sin vardag.

8 steg för politiskt påverkansarbete

Att anordna ett öppet möte i 5 steg

_______________________________________________________________

Klicka här för att läsa verksamhetsberättelsen för 2017

Klicka här för att läsa vår nya verksamhetsstrategi 2019-2022

Föreningsnytt

Medlemsnytt

Hör av dig till Jesper Hallén på partidistriktet om du har fler tips och idéer på vad sidan kan innehålla! [email protected]

facebook Twitter Email