Västlänken för fler jobb, bostäder och utveckling

Socialdemokraterna står bakom byggandet av Västlänken. Västlänken möjliggör tusentals nya bostäder och arbetstillfällen. Västlänken bidrar till en nästan fördubblad kapacitet på Göteborgs central, mitt i nordens största stadsutveckling – Älvstaden. Västlänken bidrar till en ordentlig uppryckning av kollektivtrafiken med nya starka knutpunkter. Västlänken kan skapa en möjlig direktkoppling till Landvetter flygplats. Som ett nav i Göteborgs starka utveckling är Västlänken det självklara framtidsalternativet.

Enorm kapacitetsökning på Centralstationen, tusentals nya bostäder, jobb och en förstorad arbetsmarknadsregion
Det finns inte utrymme att hantera fler tåg på centralstationen idag. I rusningstid har varje tåg bara någon enstaka minuts marginal när de rullar ut och in i Göteborg C, för att det inte ska bli störningar som påverkar resten av tågtiderna. Just själva tunnellösningen under Göteborg är den stora finessen med Västlänken. Alla tåg behöver inte längre köra in och backa ut samma väg som de kom, vilket de gör idag. Istället kan nya tåg fylla på när de andra åker vidare i tunneln

Västlänken är en lysande lösning på ett stort utrymmesproblem – istället för att breda ut centralen med ytterligare stora ytor av spår i bredd så räcker det med två perronger, under jord. Som effekt kan istället byggas bostäder och arbetsplatser på den marken. Bara Gullbergsvassområdet öppnas för ca 13 000 bostäder och ca 24 000 arbetsplatser. Få städer i Västeuropa har så stora exploaterbara centrala ytor som Göteborg. Däremot har vi alldeles för dåliga kommunikationer för att klara den tillväxten. Den kapaciteten bidrar Västlänken till i allra hösta grad.

Ordentlig uppryckning för kollektivtrafiken
Västlänken går hand i hand med moderniseringen av Göteborgs kollektivtrafik. All kollektivtrafik kan inte gå via Centralen-Brunnsparken. Där har det varit fullt länge. Med Västlänkens stationer i Korsvägen och Haga skapas nya noder att fördela trafiken på. I framtiden måste vi ha fler starka knutpunkter. Det ger Västlänken.

Framtidens möjligheter
Med Västlänken blir det ännu mer angeläget att bygga ut järnväg till Landvetter flygplats. Västlänken är inte bara bra. Den är fullständigt nödvändig för Göteborgs och Västsveriges utveckling.

facebook Twitter Email