Verksamhetsplan

Nedan kan du hitta Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikts övergripande verksamhetsplan.

Planen pekar ut vilken riktning som vi strävar åt under 2017 men också fram till 2019.

Inom Göteborgs partidistrikt sker tusentals aktiviteter varje år, det är allt ifrån ministrar som besöker staden med fullspäckade dagsprogram till föreningarnas medlemsmöten och valberedningarnas förberedelsearbete för att verksamheten ska fungera.

Enkom medlemsutbildningarna som partidistriktet genomför i samverkan med kretsarnas studieorganisatörer uppgår under året till minst 132 stycken tretimmarsseminarium.

Stark facklig-politiska samverkan har varit Göteborgs signum och kräver ett ständigt arbete för att det ska fortsätta att utvecklas.

Detta och mycket mer hittar du i den fulla versionen av verksamhetsplanen nedan.

Verksamhetsplan 2017 

facebook Twitter Email