Valkommittén

Kerstin Billmark, ordförande och sammankallande i beredningsutskottet
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Diako Sheikh Aghaei
Lena Malm
Anna Skarsjö
Isak Ekman
Christer Gustafsson

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Mattias Jonsson, styrelsen
Kristofer Bergman, facklig-politiska utskottet (vice ordförande i valkommittén)
Marina Johansson från kommunstyrelsegruppen

Adjungerade
Ingrid Andreae och Admir Ramadanovic från kommunfullmäktigegruppen
Jane Åberg och Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Arvid Hedeborg, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Nomineringsanmodan till kyrkovalet 2021

Valkommittéutredningens remiss

Ledarskapsprofil

Ledarskapsidé 2019

facebook Twitter Email