Valkommittén

Valda ledamöter till och med 2024
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Emma Gustavsson
Lena Malm
Ulf Johansson

Valda ledamöter till och med 2023
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Christer Gustafsson
Diako Sheikh Aghaei
Jane Åberg
Oskar Andersson
Utsedda ledamöter t o m 2022
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Ingrid Andreae från kommunstyrelsegruppen
Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Claes Wennberg, sekreterare och tf förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Ledarskapsprofil

Ledarskapsidé 2019

facebook Twitter Email