Sociala utskottet

Sociala utskottet hanterar frågor inom arbetsmiljö, trygghet och socialförsäkring med mera.

Vid frågor, kontakta Aslan Akbas på [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Arvid Hedeborg, [email protected]

facebook Twitter Email