Sociala utskottet

Sociala utskottet hanterar frågor inom arbetsmiljö, trygghet och socialförsäkring med mera.

Socialutskottets aktiviteter 2019:
08/10 Härlanda S-Förening bjuder in till medlemsmöte om social frågor. Läsa mer.

Sammankallande i utskottet är Aslan Akbas. [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email