Sociala utskottet

Sociala utskottet hanterar frågor inom arbetsmiljö, trygghet och socialförsäkring med mera.

Nästa möte:
Inbjudan till medlemsmöte i Backa S-förening torsdag den 14 november kl. 18.00 på Backa Folkets Hus mer om mötet via länken här.

Sammankallande i utskottet är Aslan Akbas [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email