Seniorutskottet

Utskottets uppgifter är att förbereda möten för seniorer i aktuella politiska frågor, stimulera till politisk debatt, samt ordna sammankomster för föreningarnas pensionärsombud. Seniorer saknas i beslutande församlingar och syns sällan i samhällsdebatten. Seniorer saknas i riksdagen, region och kommunfullmäktige.

Utskottet ska:

– i sin verksamhet stödja Göteborgs partidistrikt med att aktivt rekrytera seniorer.

– medverka till att stimulera fler seniorer att engagera sig och ta uppdrag i politiska församlingar

– verka för att partidistriktets seniorers inflyttande stärks och tas tillvara inom vår organisation

– arbeta för att synliggöra åldersdiskriminering och motverka densamma

Ordförande
Siw Wittgren Ahl

Ordinarie ledamöter
Ulf Johansson
Kerstin Billmark
Christer Westberg
Ann-Christine Andersson
Bertil Hallén
Eva Nihlblad
Gert Bohlin
Ann-Christine Alexandersson
Abbas Moosavi

Adjugngerade:
Marina Johansson
Gunilla Carlsson

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg: [email protected], 070-814 66 73.

Klicka på de röda knapparna för att läsa mer om seniorutskottets verksamhet!

Seniormöten 2022.pdf

 

facebook Twitter Email