Samhällsplaneringsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet hanterar frågor inom stadsplanering, bostadsbyggande, infrastruktur och trafik.

Sammankallande i utskottet är Jesper Hallén. [email protected]

Gå gärna med i vår facebookgrupp för diskussioner och information:
Samhällsplaneringsutskottet på Facebook

Öppna möten:

Arenafrågan: Hur och var ersätter vi Scandinavium, Valhallabadet och hur utvecklar vi evenemangsområdet stadsmässigt?
Datum inte klart ännu, håll utkik!

Göteborgs kollektivtrafik: hur binder vi samman älven på ett hållbart sätt?
Göteborg växer både i befolkningsmängd och i ekonomisk utveckling. Såväl bostäder som nya arbetsplatser byggs ut på båda sidor om Göta älv. Utvecklingen kräver omfattande investeringar i infrastruktur och fler kollektivtrafikförbindelser mellan Hisingen och fastlandet. Barriärer som älven och brister i form av stor belastning på Göta Älvbron gör att vi behöver bygga ut kapaciteten, minska på väntetiderna, förkorta resetiden och öka tillgängligheten för våra invånare. Värst är det för de som bor längre bort från centrala Göteborg som tvingas åka på tvären eller passera city. Besvärliga byten och trånga bussar och spårvagnar gör att kollektivtrafiken inte upplevs som ett attraktivt resande och hämmar därmed den sociala rörligheten, bidrar till skadliga utsläpp och trängsel i trafiken.

För oss socialdemokrater är det av yttersta vikt att vi bygger ut kollektivtrafiksystemet utifrån göteborgarnas behov och att staden utvecklas till en mer jämlik och hållbar stad som håller ihop.

Förslaget om en stadslinbana mellan fastlandet och Hisingen är ett pågående projekt trots information om stora fördyrningar. Vilka andra alternativ till kollektivtrafiklösningar finns till linbaneförslaget samt hur utvecklar vi inom S en skarp politik som leder till ökade förbindelser mellan älven som hanterar ökat resande på ett långsiktigt hållbart sätt?

Kom och diskutera detta tillsammans med kommunalrådet Blerta Hoti som också är gruppledare i trafiknämnden och Mattias Jonsson, ordförande för S i Göteborg.

Möte om översiktsplanen 28 oktober. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Översiktsplanen är visionen för hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt.
Samhällsplaneringsutskottet arrangerade tillsammans med klimat- och miljöutskottet ett öppet möte för att diskutera arbetet. Mötet var välbesökt och vi hade en bra och engagerad diskussion som
kommer att fortsätta på fler möten på temat framöver.

Framöver planerar vi möten om bostadspolitik, om evenemangsområdet, infrastruktur och mycket annat. Varmt välkomna att vara med!
Gå gärna med i vår grupp på facebook för att diskutera stadsbyggnadsfrågor och hitta information om kommande möten.

Du hittar information om stadens arbete med översiktsplanen på länken nedan.

Ny översiktsplan för Göteborg

Är du nyfiken på aktuella och planerade stadsbyggnadsprojekt i Göteborg kan du läsa mer på stadens hemsida på knappen nedan.

Stadsutveckling i Göteborg

På knappen nedan hittar du aktuella plan- och byggprojekt i Göteborg:

Aktuella plan- och byggprojekt

Är du nyfiken på vad som händer i t ex byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden eller något av våra bolag finns alla handlingar och protokoll att läsa på stadens hemsida, på knappen nedan. Klicka dig vidare till nämnd- eller bolagshandlingar och välj den nämnd/bolag du är intresserad av.

Handlingar och protokoll

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Arvid Hedeborg, [email protected]

facebook Twitter Email