Samhällsplaneringsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet hanterar frågor inom stadsplanering, bostadsbyggande, infrastruktur och trafik.

Sammankallande i utskottet är Jesper Hallén. [email protected]

Gå gärna med i vår facebookgrupp för diskussioner och information:
Samhällsplaneringsutskottet på Facebook

Öppet möte om Göteborgs nya översiktsplan
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Översiktsplanen är visionen för hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt.
Samhällsplaneringsutskottet arrangerar tillsammans med klimat- och miljöutskottet ett öppet möte för att diskutera arbetet. Alla är välkomna, såväl medlemmar som intresserade.
Ta gärna med en vän!

När: 28 oktober kl.18
Var: Arbetarrörelsens folkhögskola, Järntorget 7.
Vi bjuder på fika!

Du hittar information om stadens arbete med översiktsplanen på länken nedan.

Ny översiktsplan för Göteborg

Är du nyfiken på aktuella och planerade stadsbyggnadsprojekt i Göteborg kan du läsa mer på stadens hemsida på knappen nedan.

Stadsutveckling i Göteborg

På knappen nedan hittar du aktuella plan- och byggprojekt i Göteborg:

Aktuella plan- och byggprojekt

Är du nyfiken på vad som händer i t ex byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden eller något av våra bolag finns alla handlingar och protokoll att läsa på stadens hemsida, på knappen nedan. Klicka dig vidare till nämnd- eller bolagshandlingar och välj den nämnd/bolag du är intresserad av.

Handlingar och protokoll

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email