Politikutvecklingsutskott

Utskottens roller är som folkbildare, politikutvecklare och forum för medlemmarna att få engagera sig i en specifik sakfråga och därmed komplettera befintliga föreningar. Utskotten ska anordna möten/träffar med adekvata parter som exempelvis ideella föreningar, fackföreningar, andra organisationer och arrangera minst 3 öppna möten per år vardera.

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottett

Utbildningsutskottet

Miljöutskottet

Sociala utskottet

facebook Twitter Email