Klimat- och miljöutskottet

Klimat- och miljöutskottet hanterar frågor inom miljö, hållbarhets- och klimatfrågor.

Sammankallande i utskottet är Rikard Ledin. [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email