Klimat- och miljöutskottet

Klimat- och miljöutskottet hanterar frågor inom miljö, hållbarhets- och klimatfrågor.

Nästa möte:
Klimat – och Samhällsplaneringspolitik: Översiktsplanen måndag 28 oktober kl 18.00 på Afig, Järntorget 7, vån 5 mer om mötet via länken här.

Sammankallande i utskottet är Rikard Ledin. [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email