Kyrkopolitiska utskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Bevaka vårt arbete inom svenska kyrkan.
  • Samla och utveckla våra kyrkopolitiker
  • Vara en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen

 

Ordförande
Sara Waldenfors

Ledamöter
Ann Mari Eriksson
Jesper Eneroth
Marie Blomstrand
Magnus Hermansson Adler
Ing-Marie Gustafsson
Lars Skoglund
Karin Greenberg Gelotte
Magnus Andersson
Ulf Nilsson
Jens Lindström Jane Åberg

facebook Twitter Email