Kyrkopolitiska utskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Bevaka vårt arbete inom svenska kyrkan.
  • Samla och utveckla våra kyrkopolitiker
  • Vara en kunskapsbank inför partiets valrörelser i kyrkovalen

Ordförande
Sara Waldenfors

Ledamöter
Ann Mari Eriksson
Marie Blomstrand
Magnus Hermansson Adler
Ing-Marie Gustafsson
Lars Skoglund
Karin Greenberg Gelotte
Joakim Hagberg
Ulf Nilsson
Jane Åberg
Jens Lindström

Ansvarig ombudsman
Carina Ring, [email protected], 073-026 19 00.

facebook Twitter Email