Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet hanterar frågor inom kultur och idrott.

Sammankallande i utskottet är Admir Ramadanovic, [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email