Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

Ordförande
Marina Fransson

Ledamöter
Susanne Sillberg Ligander
Alaedin Hedayati
Anneli Eriksson
Tural Kokulu
Milyon Tekle-Haile
Joakim Berlin
Hanan Baalbaki
Anne Akujärvi

Ansvarig ombudsman
Arvid Hedeborg: [email protected] , 070 270 17 23.

facebook Twitter Email