Internationella utskottet

 

 

Utskottets uppgifter är att:

  • Initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar vilket sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center
  • Ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster.
  • Initiera aktiviteter vid internationella händelser
  • Kartlägga intresset för olika internationella frågor, både globala och lokala, för att på så sätt hitta vägar för medlemmar att få utrymme för sitt engagemang inom partiet
  • Varje termin genomföra minst ett möte gällande en internationell fråga
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål

 

Vill du komma i kontakt med någon i utskottet? Klicka på namnet för att skicka ett mejl!

 

Ordförande
Johan Büser

Ordinarie ledamöter
Diako Sheikh Aghaei
Birgitta Nesterud
Willy Kiela
Hanna Andersson
Cenab Turunc
Göte Karlsson
Sofia Kodelja

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg

 

Sidan uppdaterad senast 2017-08-10

facebook Twitter Email