Internationella utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Initiera och driva internationella projekt å Socialdemokraterna i Göteborg vägnar vilket sker i samarbete med Olof Palmes Internationella Center
  • Ansvara för att stödja och hjälpa Göteborgs partidistrikt vid internationella besök och ta hand om gäster.
  • Initiera aktiviteter vid internationella händelser
  • Kartlägga intresset för olika internationella frågor, både globala och lokala, för att på så sätt hitta vägar för medlemmar att få utrymme för sitt engagemang inom partiet
  • Varje termin genomföra minst ett möte gällande en internationell fråga
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål

Vill du komma i kontakt med någon i utskottet? Klicka på namnet för att skicka ett mejl!

Ordförande
Johan Büser

Ordinarie ledamöter
Birgitta Nesterud
Willy Kiela
Cenab Turunc
Göte Karlsson
Tamara Nesic
Claudia Pedrini
Ann-Marie Ljungberg
Amjad Khan

Ansvarig ombudsman
Arvid Hedeborg: [email protected] , 070 270 17 23.

facebook Twitter Email