Hälso- och sjukvårdsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet hanterar frågor inom vård och omsorg.

Sammankallande i utskottet är Cecilia Dalman Eek [email protected]

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Claes Wennberg, [email protected]

facebook Twitter Email