Facklig-politiska utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stärka och utveckla S-fackklubbarna genom bl a den 11e kretsen.
  • Lyfta de facklig-politiska frågorna på alla nivåer.
  • Ta fram en Facklig–politisk värvningsstrategi samt hålla den kontinuerligt uppdaterad.
  • Ta fram en plan över hur samtalet på arbetsplatserna skall öka.
  • Stöttning av arbetsplatsaktiviteter genom framtagande av flygblad, frukostpåsar med material etc.
  • Fortsätta samarbetet i partidistriktets mediegrupp (ombudsmän från bl a partidistriktet och LO)
  • Ta aktiv del i de kommande valrörelserna utifrån de valplaner som tas fram
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

Sammankallande
Kristofer Bergman, IF Metall

Ordinarie ledamöter
Camilla Widman, Seko Göteborg Sdf, Ronny Johansson, Målarnas Sdf, Ulla-Britt Thor, Handels Sdf, Mikael Hansson, Kommunal Väst Sdf, Angelica Teiffel, IF Metall, Tomas Emanuelsson, Byggnads Sdf, Nina Forsberg, Livs Sdf, Erik Westin Tjänstemännens Sdf

Ersättare
Lena Dahlqvist, Kommunal Väst Sdf, Lars Sjöberg, Transport Sdf, Jane Åberg, Seko Göteborg Sdf, Mikael Lindmark, Seko sjöfolk, Lars Pettersson, Elektrikerna Sdf, Madlén Gunnarsson, Fastighets Sdf, Vanja Elsilä, GS Sdf, Anna Skarsjö, Kommunal Väst

Adjungerade
Janne Nilsson, ordförande LO Göteborg, Gunilla Carlsson, riksdagen, Mattias Jonsson, riksdagen, Maria Thörnqvist ABF Göteborg, Thorbjörn Carlsson, folkrörelserna, namn kommer senare SSU, Leif Andersson, LO Västsverige, Eva Olofsson, partidistriktet

Ansvarig ombudsman
Eva Olofsson: [email protected], 070 574 30 03

facebook Twitter Email