Facklig-politiska utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stärka och utveckla S-fackklubbarna.
  • Lyfta de facklig-politiska frågorna på alla nivåer.
  • Ta fram en Facklig–politisk värvningsstrategi samt hålla den kontinuerligt uppdaterad.
  • Ta fram en plan över hur samtalet på arbetsplatserna skall öka.
  • Stöttning av arbetsplatsaktiviteter genom framtagande av flygblad, frukostpåsar med material etc.
  • Fortsätta samarbetet i partidistriktets mediegrupp (ombudsmän från bl a partidistriktet och LO)
  • Ta aktiv del i de kommande valrörelserna utifrån de valplaner som tas fram
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

Sammankallande
Kristofer Bergman, IF Metall

Ordinarie ledamöter
Camilla Widman, Seko Sdf, Ronny Johansson, Målarnas Sdf, Ulla-Britt Thor, Handels Sdf, Tomas Emanuelsson, Byggnads Sdf, Anna Skarsjö, Kommunal Väst Sdf, Erik Westin, Tjänstemännens Sdf och Nina Forsberg, Livs Sdf

Ersättare
Mikael Lindmark, Seko sjöfolk, Madlén Gunnarsson, Fastighets Sdf, Zarko Djurovic, IF Metall, Lena Dahlqvist, Kommunal Väst Sdf, Lars Pettersson, Elektrikerna Sdf, Lars Sjöberg, Transport Sdf och Claes Söderling, Seko Sdf

Adjungerade
Janne Nilsson, ordförande LO Göteborg, Gunilla Carlsson, riksdagen, Mattias Jonsson, riksdagen, Maria Thörnqvist ABF Göteborg, Thorbjörn Carlsson, folkrörelserna, Jesper Jinesjö SSU Distriktet, Leif Andersson, LO Västsverige och Eva Olofsson, partidistriktet

Ansvarig ombudsman
Eva Olofsson: [email protected], 070 574 30 03

facebook Twitter Email