Facklig-politiska utskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stärka och utveckla de fackliga S-föreningarna.
  • Lyfta de facklig-politiska frågorna på alla nivåer.
  • Ta fram medlemsvärvningsmål och medlemsvärvningsaktiviteter.
  • Stöttning av arbetsplatsaktiviteter genom framtagande av flygblad, frukostpåsar med material etc.
  • Fortsätta samarbetet i partidistriktets mediegrupp (ombudsmän från bl a partidistriktet och LO)
  • Ta aktiv del i de kommande valrörelserna utifrån de valplaner som tas fram
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Genomföra kortare facklig-politisk introduktion.

Sammankallande
Kristofer Bergman, IF Metall

Ordinarie ledamöter
Camilla Widman, Seko Sdf, Ronny Johansson, Målarnas Sdf, Ulla-Britt Thor, Handels Sdf, Tomas Emanuelsson, Byggnads Sdf, Sladjana Gustavsson, Kommunals Sdf, Jimmy Sand, Tjänstemännens Sdf och Nina Forsberg, Livs Sdf

Ersättare
Zarko Djurovic, SKF Sdf, Madlén Gunnarsson, Fastighets Sdf, Lars Pettersson, Elektrikernas Sdf, Lena Dahlqvist, Kommunals Sdf, Lars Sjöberg, Transports Sdf, Sofia Rodin, Volvo Sdf och Claes Söderling, Seko Sdf

Adjungerade
Mattias Jonsson, riksdagsledamot, Gunilla Carlsson, riksdagsledamot, Jesper Jinesjö, ordförande SSU-distriktet, Felix Oderth, facklig ledare SSU-distriktet, Maria Thörnqvist, ABF Göteborg, Leif Andersson, LO-distriktet i Västsverige och Eva Olofsson, partidistriktet

Facklig-politisk folder

Ansvarig ombudsman
Eva Olofsson: [email protected], 070 574 30 03

facebook Twitter Email