EU-valanalysgrupp

Distriktsstyrelsen utsåg 16 juni 2019 en valanalysgrupp för Europaparlamentsvalet 2019. Utvärdera och analysera valrörelsens olika delar i Göteborg samt hur dessa bidragit till helheten. Analysen ska ge svar på vilka styrkor respektive svagheter som kunnat identifieras inom strategi, budskap, kommunikation, organisation och resultat. En slutrapport ska lämnas till styrelsen senast i november 2019.

Sammankallande
Vivianne Nilsson

Medlemmar
Per Tenggren
Elsa Alm
Magnus Kindmark

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg: [email protected], 070 814 66 73

facebook Twitter Email