Utskott & arbetsgrupper

Ordinarie utskott: Facklig-politiska utskottet  Kyrkopolitiska utskottet  Internationella utskottet  Seniorutskottet  Jämställdhets- och mångfaldsutskottet  Politikutvecklingsutskott: Arbets- besöks och näringslivsutskottet Hälso- och sjukvårdsutskottet Samhällsplaneringsutskottet Kultur- och fritidsutskottet Utbildningsutskottet Klimat- och miljöutskottet Sociala utskottet För mer information om politikutvecklingsutskotten klicka på länken Arbetsgrupper: Gruppen för facklig-politisk samverkan Gruppen för medlemsutveckling Organisationsutredningsgruppen Övriga Valberedning Valkommittén Kretsrådet Utredning om valkommitténs arbetssätt