Arbets-, besöks- och näringslivsutskottet

Arbets- besöks- och näringslivsutskottet hanterar frågor inom arbetsmarknad, näringsliv, turism och besöksnäring med mera.

Vid frågor, kontakta sammankallande i utskottet Ingrid Andreae på [email protected] .

Utskottet har fått ett särskild uppdrag att ta fram ett industripolitiskt program.

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen den 28 januari 2019. Ansvarig ombudsman är Arvid Hedeborg, [email protected] 

facebook Twitter Email