Utskott & arbetsgrupper

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.


Nominera till de ordinarie utskotten
Partidistriktets ordinarie utskott fungerar som stöd till styrelsen. Föreningar och områdeskretsar är nu välkomna att nominera in förslag på ledamöter till våra utskott. Läs mer om utskottens uppdrag och sammansättning här.

Utskotten att nominera till är:

  • Internationella utskottet
  • Seniorutskottet
  • Jämställdhets- och mångfaldsgruppen

Skicka in nominering på denna länk https://response.questback.com/socialdemokraterna/nominerautskott21

Partidistriktet vill ha in nomineringarna senast den 14 maj.

Kyrkopolitiska utskottet och Facklig-politiska utskottet har särskilda nomineringsförfaranden och det är därför de inte är med i denna process.

Vid frågor kontakta Carina Ring [email protected]

 

 

Ordinarie utskott:
Facklig-politiska utskottet 

Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet 

Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet 

Politikutvecklingsutskott:

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet

Utbildningsutskottet

Klimat- och miljöutskottet

Sociala utskottet

För mer information om politikutvecklingsutskotten klicka på länken

Övriga
Valberedning

Valkommittén

Organisatoriska valledningen

Kretsrådet

facebook Twitter Email