Utskott

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Facklig-politiska utskottet 

Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet 

Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsgrupp 

facebook Twitter Email