Utskott & arbetsgrupper

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Facklig-politiska utskottet 

Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet 

Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsgrupp 

Politikutvecklingsutskott:

Arbets- besöks och näringslivsutskottet

Hälso- och sjukvårdsutskottet

Samhällsplaneringsutskottet

Kultur- och fritidsutskottett

Utbildningsutskottet

Miljöutskottet

Sociala utskottet

Arbetsgrupper:

Gruppen för facklig-politisk samverkan

Kristofer Bergman, sammankallande
Eva Olofsson
Rolf Lindén
Anna Skarsjö
Camilla Widman
Jack Rolka
SSU-representant

Gruppen för medlemsvärvning

Amalia Rud Pedersen, sammankallande
Johan Büser
Claudia Pedrini
Jesper Jinesjö
Shilan Majid
Christian Delgado

facebook Twitter Email