Utskott & arbetsgrupper

Utskotten fungerar som stöd till styrelsen och har kontinuerlig verksamhet under verksamhetsåret. Nedan hittar du våra olika utskott.

Ordinarie utskott:

Facklig-politiska utskottet 

Kyrkopolitiska utskottet 

Internationella utskottet 

Seniorutskottet 

Jämställdhets- och mångfaldsutskottet 

Integrations- och segregationsutskottet

 

Övriga
Valberedning

Valkommittén

Organisatoriska valledningen

Kretsrådet

facebook Twitter Email