Stadgar

Här finner du de stadgar som reglerar Socialdemokraterna i Göteborgs verksamhet.

Partidistriktet Tillägg Partidistriktet

Stadsdelskretsar  Föreningar och klubbar 

facebook Twitter Email