Stadgar

Här finner du de stadgar som reglerar Socialdemokraterna i Göteborgs verksamhet.

Nationella stadgar antagna 2021 med bl a föreningsstadgan.

Lokala stadgar som gäller tills vidare men ska revideras under 2022.
Partidistriktet Tillägg Partidistriktet Stadsdelskretsar 

 

 

Reviderad 211123

facebook Twitter Email