Stadgar

Här finner du de stadgar som reglerar Socialdemokraterna i Göteborgs verksamhet.

Socialdemokratiska partiets stadga antagna 3 november 2021:
Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti

Lokal stadga och reglemente antagna 2 april 2022 och av partistyrelsen 11 juni 2022 :
Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt stadgar

Reglemente för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt 

 

 

Reviderad 220611

facebook Twitter Email