Partikongress 2021

3 till 7 november i år sammanträder 350 socialdemokratiska ombud från hela landet för att hålla partikongress och bland annat fatta beslut om partiets politik. Göteborgs partidistrikt har 13 ombud och 2 ersättare. Nu drar processen att välja vilka av våra partivänner som ska få förtroendet att representera partidistriktet igång. Den processen ser ut såhär:

3-25 maj: Nomineringsperiod
Alla medlemmar i partidistriktet kan nominera. En nominering kan antingen vara från en enskild medlem eller en förening. Enbart medlemmar med huvudmedlemskap i partidistriktet kan bli nominerade.

Förklaring av begreppet ”huvudmedlemskap”: Som partimedlem har man ett ”huvudmedlemskap” i ett partidistrikt, men man kan därtill ha ”extramedlemskap” i andra partidistrikt.

Så nominerar du till ombudsvalet inför partikongressen 2021

10-24 juni: Ombudsval
Alla medlemmar med huvudmedlemskap i partidistriktet får rösta på de partivänner som de tycker ska representera Socialdemokraterna i Göteborg på partikongressen.

Mer information om hur valet går till kommer i ett senare skede.

facebook Twitter Email