Partikongress 2021

3 till 7 november i år sammanträder 350 socialdemokratiska ombud från hela landet för att hålla partikongress och bland annat fatta beslut om partiets politik. Göteborgs partidistrikt har 13 ombud och 2 ersättare. Nu är valet igång! Fram till 24 juni kan alla huvudmedlemmar i Göteborgs partidistrikt som betalat sin medlemsavgift rösta (nya medlemmar måste ha betalat sin medlemsavgift 14 dagar innan valets början). Valet sker genom det digitala verktyget Easyvote. Tryck på knappen nedan för att läsa om hur du röstar.

Såhär röstar du i ombudsvalet

Förklaring av begreppet ”huvudmedlem”: Som partimedlem har man ett ”huvudmedlemskap” i ett partidistrikt, men man kan därtill ha ”extramedlemskap” i andra partidistrikt.

Har du frågor? Kontakta kommunikationsombudsman Anton Åvall på [email protected] eller 0730-84 82 49.

facebook Twitter Email