Höstkongress 2020

Höstkongressen 2020 hölls helgen 21-22 november och kommer att återupptas måndag 14 december kl.18-ca 21 (detta med anledning av att alla motioner inte hann hanteras under helgen 21-22 november). Ombud kommer att få särskild kallelse och information inför återupptagandet av mötet.

På grund av Coronapandemin hålls kongressen digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Av praktiska skäl har enbart ombud, funktionärer och sådana som har särskilda skäl (exempelvis revisorer och distriktsstyrelseledamöter) tillgång till Zoom-mötet. Övriga partidistrikts-medlemmar kan följa kongressen via livesändningar i partidistriktets interna Facebook-grupp ”Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt”. Den som vill nyttja sin yttranderätt kan ringa 031-339 63 00 och bli tillfälligt insläppt i Zoom-mötet.

Läs mer om mötesförhandlingarna 21-22 november här.

Nedan hittar ni kongresshandlingarna.

Handlingskompendium
I detta kompendium hittar ni:
• Kallelse
• Förslag till dagordning
• Förslag till val- och arbetsordning
• Förslag på beslut ärenden 8-11 och 14
• Partidistriktets kretsorganisation
• Rapport om facklig-politisk samverkan
• Valkommitténs uppdrag och sammansättning
• Skriftlig redovisning kring motionsuppföljningen från höstkongressen 2019

Motionskompendium
I detta kompendium hittar ni:
• Inkommna distriktsmotioner (motioner till partikongressen hanteras senare)
• Motionssvar

Övriga handlingar
Förslag till valberedning
Distriktsstyrelsens föredragande under motionshanteringen
Rättelser

Har du frågor? Kontakta kommunikationsombudsman Anton Åvall på [email protected] eller på 0730-84 82 49.

facebook Twitter Email