Representantskapet

Representantskapet är Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling. Det beslutar om partidistriktets politik och verksamhet. Representantskapet sammanträder regelbundet fyra gånger per år. Vi behov kan representantskapet också sammankallas till ett extrainsatt möte.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem.

Kommande representantskap

Höstrepresentantskap 27 november 2022

Tidigare representantskap (representantskapet kallades förut distriktskongressen)

Distriktsårskongress 1-2 april 2022

Höstkongress 20-21 november 2021

Extrakongress 17-18 april 2021

Distriktsårskongress 10 april 2021

Höstkongress 21-22 november och 14 december 2020

Distriktsårskongress 30 maj 2020

Uppföljning av motioner

Uppföljning av motioner från höstkongressen 2020

Uppföljning av motioner från höstkongressen 2019

facebook Twitter Email