Distriktskongressen

Distriktskongressen är Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling. Den beslutar om partidistriktets politik och verksamhet. Distriktskongressen sammanträder regelbundet en gång på våren och en gång på hösten. Utöver det hålls ibland extrainsatta kongresser.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem.

Ombudsfördelning distriktskongress 2020

Ombudsval blankett och information

Distriktskongress 4 april 2020
Nomineringsanmodan

facebook Twitter Email