Mallar & föreningsservice

Här hittar du mallar och blanketter, färdiga att ladda ner och använda inför och under årsmöten. Här hittar du också våra logotyper och information om den service som partiexpeditionen erbjuder till föreningarna och kretsarna i arbetet med utskick och kallelser.

Uppdaterad 201022

Klicka på de röda knapparna för att få tillgång till respektive mall!  

Kallelse förening/kretsårsmöte

Dagordning förening/kretsårsmöte

Budget  Resultaträkning 

Balansräkning  Revisionsberättelse  Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan 

Logotyper: (högerklicka och ladda ned, filerna är i format .png)

Logotyp S i Gbg – liggande Logotyp S i Gbg – stående

Blanketter:
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

 

Föreningsservice 

Vi trycker kallelser eller flygblad från färdigt original. Originalet kan mejlas in eller lämnas som pappersoriginal (vi tar inte emot filer på USB-minne).

Vid beställning av kallelser och flygblad används e-postadress:
[email protected]

Det ska framgå vem som beställer tryckningen, vilken förening, klubb eller krets.

Vi gör följande:

  • Trycker kallelsen från färdigt original, i färg eller svart/vitt.
  • Adresserar kuvert från vårt medlemsregister.
  • Kuverterar C5 kuvert (max 8 papper), om C4 kuvert behövs får det komma in någon från föreningen och packa.
  • Frankerar  och postar.
  • Skriver en samlingsfaktura, som skickas till kassören 1 eller 2 gånger/år.

Om inget annat anges så trycker vi kallelsen i färg och dubbelsidigt. Vi utgår också från att det endast är de medlemmar som saknar e-post som ska ha utskicket.

Tänk på att vara ute i god tid med kallelsen. Beroende på omfattning och arbetsbelastning behöver vi 3-4 arbetsdagar på oss efter att vi fått in originalet.

För fler detaljer och priser se dokumentet:

Rutiner samt priser för föreningsservice 2020

facebook Twitter Email