Anmälningslänkar

Här finns aktiva anmälningslänkar och enkäter.

Anmälan till utbildning i att hålla i Zoomvideo-möte
Du deltar från din uppkopplade dator/läsplatta.
Tillfälle 1: Måndag den 6 april kl 15-16.
Tillfälle 2: Tisdag den 7 april kl 18-19.
Anmälan via e-post till [email protected]

Bokning av Zoomvideo-möte för s-föreningar
E-posta [email protected] 

Anmäl ny föreningsstyrelse efter årsmötet 2020
Vänder sig till s-föreningar. Efter mötet ska den nya styrelsen rapporteras in här.  (Minst 5 personer en ordförande, en kassör, en studieledare och en medlemsansvarig).

facebook Twitter Email