Aktuell information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad 2021-06-16

Göteborgs partidistrikt har vidtagit ett antal åtgärder i sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu.

• Partidistriktet håller enbart digital verksamhet. Rekommendationen till S-föreningar och kretsar är att göra detsamma och att inte hålla fysiska möten. All fysisk mötesverksamhet som varit planerad ställs om till att bli digital vilket partidistriktets expedition hjälper till med.

• Partidistriktet erbjuder S-föreningar och kretsar verktyg och kunskap för att hålla digitala möten. Ett sådant verktyg är ”Zoom”. Här kan du läsa om hur du använder det.

• Partidistriktets expedition är tillsvidare inte tillgänglig för mötesverksamhet. Expeditionens bemanning är mycket begränsad och besök undanbedes. Om du behöver hämta eller lämna något på expeditionen, stäm av det i förväg genom att ringa 031-339 63 00.

• Partidistriktet har pausat sin dörrknackningsverksamhet samt uppmanat föreningarna att göra detsamma. Föreningar uppmanas istället att ringkampanja.

• Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller [email protected].

facebook Twitter Email