Aktuell information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad 200701 kl.10.07

Göteborgs partidistrikt har vidtagit ett antal åtgärder i sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu. Om ändringar sker kommer information att gå ut om det. Var därför noga med att kolla er mail och partidistriktets hemsida kontinuerligt.

• Partidistriktet arbetar med att i största möjliga utsträckning hålla verksamhet via video- eller telefonkonferens istället för att ställa in. Partidistriktet erbjuder även S-föreningar och kretsar verktyg och kunskap för att hålla sådana möten. Ett sådant verktyg är ”Zoom”. Här kan du läsa om hur du använder det.

• All fysisk mötesverksamhet inomhus som partidistriktet ansvarar för ställs in eller skjuts upp. S-föreningar och kretsar uppmanas att göra detsamma.

• Ovanstående får till följd bland annat att lokalerna på partidistriktets expedition tillsvidare inte är tillgängliga för mötesverksamhet.

• Partidistriktet har pausat sin dörrknackningsverksamhet samt uppmanat föreningarna att göra detsamma.

• Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller [email protected]

facebook Twitter Email