Aktuell Coronainfo

Uppdaterad 2021-11-25

Göteborgs partidistrikt gör rekommendationer till medlemmar och partiorganisationen med anledning av corona-pandemin. Syftet är att alla ska hålla sig friska och förhindra smittspridning.

Rekommendationer:
• Stanna hemma om du har förkylningssymptom. Ta det säkra för det osäkra!
• Visa respekt för dem som känner oro och vill hålla distans.
• Partidistriktet erbjuder S-föreningar och kretsar som önskar verktyg för digitala eller semi-fysiska möten.
• Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller [email protected].

facebook Twitter Email