Aktuell information med anledning av Coronaviruset

Uppdaterad 200911 kl.15.26

Göteborgs partidistrikt har vidtagit ett antal åtgärder i sin verksamhet för att förhindra smittspridning. Nedanstående gäller just nu.

• Partidistriktet arbetar med att i största möjliga utsträckning hålla verksamhet via video- eller telefonkonferens istället för att ställa in. Partidistriktet erbjuder även S-föreningar och kretsar verktyg och kunskap för att hålla sådana möten. Ett sådant verktyg är ”Zoom”. Här kan du läsa om hur du använder det.

• All fysisk mötesverksamhet inomhus som partidistriktet ansvarar för ställs in eller skjuts upp – om det inte kan hållas digitalt istället. S-föreningar och kretsar uppmanas att göra detsamma. Om en förening vill hålla fysisk mötesverksamhet så uppmanas den att hålla mötet utomhus. Om det varken går att hålla mötet digitalt, utomhus eller att skjuta upp det så uppmanas föreningen att följa de rekommendationer som givits av Folkhälsomyndigheten. Föreningen ombeds då även betänka att många medlemmar tillhör riskgrupper – det finns en överhängande risk för exkludering.

• Partidistriktets expedition är tillsvidare inte tillgänglig för mötesverksamhet.

• Partidistriktet har pausat sin dörrknackningsverksamhet samt uppmanat föreningarna att göra detsamma. Föreningar uppmanas istället att ringkampanja. Läs mer här.

• Om du känner dig förkyld – stanna hemma! Ta det säkra före det osäkra.

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta partidistriktets expedition på 031-339 63 00 eller [email protected]

facebook Twitter Email