Vårt parti

Här kan du läsa mer om hur vår organisation fungerar. Vad som gör oss speciella är att vi är en stor och bred organisation över hela landet.

Medlem
Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Föreningen
Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca 2500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Arbetarekommunen
Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistrikten
Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. De 26 partidistrikten har ansvar för politiken i landstinget/hela regionen.  Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag.

Kongressen
Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Våra sidoorganisationer
S-kvinnor, HBT-S, SSU, S-studenter samt Tro och Solidaritet är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/riktning i sitt engagemang och deras vänner.
___________________________________________________________________________

Efter ett beslut på höstkongressen om att ta fram ett organisationsschema över Socialdemokraternas partiorganisationen i Göteborg presenteras här två dokument. En organisationskarta där beslutsvägar etc. förklaras, och ett annat dokument som förklarar hur vår organisation fungerar i löpande text.

Klicka på de röda knapparna för att få tillgång till dokumenten och lära dig mer om hur vår partiorganisation fungerar!

Organisationskarta

GDPR

facebook Twitter Email