Vård

Alla ska garanteras vård i tid och efter behov – inte plånbok. Vården i Sverige har under lång tid utsatts för marknadsexperiment och dyra privatiseringar. Nu måste samhället ta tillbaka kontrollen över utvecklingen.

Sverige och Göteborg har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi i kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer vi få vänta förgäves på en ambulans? Ingen ska behöva oroa sig över om de eller deras nära och kära får vård i tid den dagen de behöver det och de som vårdar våra sjuka ska ha goda villkor och bra förutsättningar att göra sitt jobb.

De välfärdsarbetare som varje dag möter göteborgarna förtjänar fler kollegor och bättre villkor. De närmaste åren behöver hälften av alla som kommer ut på arbetsmarknaden välja ett välfärdsyrke för att kvalitén ska kunna bibehållas. För att lyckas med det måste det vara attraktivt att välja ett jobb inom exempelvis vården.

Vi vill:
• Att vård ska ges i rätt tid och efter behov – inte plånbok.
• Sätta ordning och reda inom sjukvården före vinstjakt och privatiseringsexperiment.
• Att välfärdsarbetarna ska få fler kollegor och bättre villkor.
• Ge göteborgarnas sjukvård långsiktigt hållbara ekonomiska villkor. Högerstyrets kortsiktiga panikbesparingar måste upphöra!
• Korta väntetiderna på akutmottagningarna.
• Att primärvården i samverkan med en utbyggd hemsjukvård ska erbjuda en god tillgänglighet dygnet runt.
• Införa fasta vårdkontakter inom primärvården.
• Utveckla primärvården för att förbättra bemötande och mottagande av patienter med psykisk ohälsa.
• Verka för en lättillgänglig barn- och ungdomspsykiatri.

facebook Twitter Email