Omsorg

De som byggt vårt land förtjänar en trygg ålderdom. Du ska vara trygg med att hemtjänsten eller en plats på äldreboende finns där för dig den dagen du behöver det. För dig som ännu inte behöver äldreboende men vill ha en större trygghet och mer gemenskap ska ett trygghetsboende kunna vara ett alternativ. I vårt starka samhälle ska ålderdom inte betyda otrygghet.

De välfärdsarbetare som varje dag möter göteborgarna förtjänar fler kollegor och bättre villkor. De närmaste åren behöver hälften av alla som kommer ut på arbetsmarknaden välja ett välfärdsyrke för att kvalitén ska kunna bibehållas. För att lyckas med det måste det vara attraktivt att välja ett jobb inom exempelvis omsorgen.

Vi vill:
• Stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra personalens villkor för att öka tryggheten för de äldre.
• Införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och mer social samvaro genom en satsning på idrott och friluftsliv för äldre.
• Anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet ska garanteras tillsvidareanställning som undersköterskor.
• Genomföra årliga lönelyft för välfärdsarbetare.
• Minska arbetstiden för nattarbetare inom vård och omsorg.
• Avskaffa minutscheman i hemtjänsten.
• Bygga fler äldreboenden.

facebook Twitter Email