Segregation

Den stora segregationen är ett allvarligt hot mot sammanhållningen, jämlikheten och tilliten i vårt land – ett hot mot allt det som vi förknippar med välfärdslandet Sverige. Vi ska bryta segregationen och skapa ett jämlikt samhälle som håller ihop. Vem du än är och var du än bor ska du ha samma möjligheter att skaffa dig en utbildning och ett jobb, försörja dig själv, följa dina drömmar och vara en del av samhällsgemenskapen.

Vi vill:
• Ha ordning och reda i migrationspolitiken – för att bryta segregationen och ge alla nyanlända en bra etablering.
• Återta kontrollen över arbetskraftsinvandringen. Alla som jobbar i Sverige ska ha samma löner och villkor. Arbetskraftsinvandring får aldrig innebära lönedumpning.
• Att skolan ges mer resurser och bättre förutsättningar att kompensera för olika elevers skiftande förutsättningar.
• Förbjuda religiösa friskolor. Skolan ska vara en mötesplats för elever från olika kulturer, religioner och delar av samhället – inte vara en segregerande kraft.
• Att fler hyresrätter med rimliga hyror byggs över hela Göteborg för att motverka trångboddhet och segregation.
• Att språkträning prioriteras.
• Att alla SFI-elever ska få kontakt med arbetsmarknaden genom praktik och/eller arbete.
• Intensifiera arbetet med att bryta arbetsmarknadssegregationen.
• Växla upp arbetet mot hedersförtryck och extremism.
• Stärka föreningslivet i utsatta områden.

facebook Twitter Email