Lag och ordning

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

Vi vill:
• Utbilda fler poliser och ge polismyndigheten de resurser de behöver.
• Att fler ordningsvakter och trygghetsvärdar ska avlasta polisen.
• Sätta upp kameror på fler utsatta platser.
• Strypa rekryteringen till gängen. Då krävs många olika insatser, t.ex. avskaffad straffrabatt för 18–21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga, sociala insatsgrupper, mer resurser och personal i skolan och ett starkare föreningsliv i utsatta områden.
• Ta krafttag mot narkotikaförsäljning och partyknarkande.
• Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Drabbade kvinnor ska få stöd och skydd.

facebook Twitter Email