Förslag till ny gruppledare i kommunstyrelsen – motivering

Motivering förslag på gruppledare i kommunstyrelsen

Göteborgs partidistrikts valkommitté 2019-05-29

Valkommittén föreslår att Jonas Attenius väljs till gruppledare i kommunstyrelsen. Jonas har en lång erfarenhet från yrkeslivet som byggnadsarbetare och har därigenom också fått en erfarenhet av fackligt förtroendearbete. Jonas har en lång erfarenhet av både det fackliga och politiska arbetet som är så viktigt och avgörande för att vi ska bygga ett samhälle som håller ihop och går framåt utan onödiga och uppslitande konflikter. Det praktiska tillämpandet av den svenska modellen.

I den svåra parlamentariska situation som Göteborg befinner sig i krävs en person som kan bygga relationer och kompromissa, utan att för den sakens skull inte vara glasklar med riktningen framåt. Här bedömer vi att Jonas i sin roll som kommunalråd visat prov på dessa förmågor.

Jonas har gjort tydligt att ett politiskt engagemang måste gå att kombinera med ett väl fungerande privatliv. Detta tycker valkommittén är viktigt och ligger helt i linje med vad ett modernt, feministiskt och framåtsyftande parti bör kämpa för. Att kunna kombinera t.ex. föräldrarollen med ett aktivt politiskt engagemang menar vi tillför viktiga perspektiv för att bättre förstå vissa av de utmaningar som många människor möter i sin vardag. Både vad gäller villkor i arbetslivet, förutsättningarna i skolan för våra barn och välfärdens viktiga uppdrag för att alla ska kunna leva ett gott liv.

Jonas har visat på ett inlyssnande och kompetent ledarskap då vårt parti fattat svåra beslut men samtidigt alltid visat att vi enbart kan lösa våra gemensamma utmaningar om vi gör det tillsammans.

Därutöver har Jonas i sin roll som politiker alltid varit påläst och har ständigt visat en stark vilja att lära känna göteborgarna genom att aktivt möta organisationer, besöka verksamheter och företag.

Därför förslår valkommittén att Jonas Attenius väljs till gruppledare i kommunstyrelsen.

facebook Twitter Email