Valkommittén

Valda ledamöter av årskongressen fram tills årskongressen 2019

Siw Wittgren-Ahl, vice ordförande och sammankallande i beredningsutskottet:
[email protected], 070-343 96 42
Kerstin Billmark, beredningsutskottet
Alfred Johansson
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Shadiye Heydari
Jack Rolka
Reza Talebi
Ann-Sofie Hermansson
Mikael Hansson

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Anna Johansson, styrelsen
Ann-Sofie Hermansson, styrelsen
Mikael Hansson, facklig-politiska utskottet

Adjungerade
Ingrid Andreae och Roshan Yigit från kommunfullmäktigegruppen
Kerstin Brunnström och Joakim Hagberg från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Eva-Marie Rasmusson, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Ledarskapsprofil

Ledarskapsidé 2019

facebook Twitter Email