Valkommittén

Kerstin Billmark, ordförande och sammankallande i beredningsutskottet
Alfred Johansson
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Diako Sheikh Aghaei
Jack Rolka
Lena Malm
Anna Skarsjö

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Mattias Jonsson, styrelsen
Kristofer Bergman, facklig-politiska utskottet (vice ordförande i valkommittén)
Marina Johansson från kommunstyrelsegruppen

Adjungerade
Ingrid Andreae och Admir Ramadanovic från kommunfullmäktigegruppen
Jane Åberg och Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Claes Wennberg, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Ledarskapsprofil

Ledarskapsidé 2019

facebook Twitter Email