En tryggare välfärd – före stora skattesänkningar

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Det är bättre än sänkta skatter. Med 60 000 fler bostäder i Göteborg får fler möjlighet att flytta hemifrån och med en snabbare integration ska alla som kan jobba att jobba. Ett tryggare Göteborg.

Sjukvården är en viktig välfärdsfråga. När det går bra för Sverige ska vi förbättra sjukvården för alla. För oss går det före nya skattesänkningar. Långt före.

I skolan läggs grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

Göteborgs Stad behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare. Då gäller det att förbättra arbetsvillkoren. Därför har vi slopat delade turer, pressat ner andelen timanställda till en rekordlåg nivå och sett till att garantera de anställda rätt till heltid – med deltid som möjlighet. Göteborgs Stad har liksom de allra flesta kommuner en ansträngd arbetsmiljösituation. Detta leder till ökad sjukfrånvaro, vilket riskerar att försvaga välfärdens kvalitet. Denna utveckling måste vändas. Välfärdsarbetarna förtjänar en bättre arbetsmiljö. Antalet långtidssjukrivningar måste minska och det förebyggande arbetet förstärkas. Därför vill vi satsa på handledarskap. Det ska bli möjligt för äldre medarbetare att, sent i yrkeslivet, växla om till att på deltid bli handledare – och bidra till välfärden genom att introducera och lära upp nyanställda.

I Göteborgs stad vill vi också satsa på avlastning. Det kan handla om utökad administrativ personal inom skolan eller socialtjänsten. Ett viktigt spår är också extratjänster och assisterande tjänster där långtidsarbetslösa och nyanlända går in i välfärden genom att till att börja med bidra med lättare arbetsuppgifter. Jämställdhetsarbetet får aldrig vila.

I Göteborgs stad har vi under mandatperioden lagt skarpa uppdrag för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män: förstärkt personsäkerhet för de anställda, nya rutiner för att stoppa sexuella övergrepp och kränkningar samt långtgående satsningar på jämställda löner.

Vad vi tycker:
– Välfärden står på spel i Västra Götaland pga Moderaternas vårdkaos.
– Kvalificerad köfri vård när du har behovet.
– Lugn och ro i klassen och en jämlik skola med utbildad personal.
– Alla har rätt till en trygg ålderdom.

Vad vi har gjort:
– Historisk nationell sjukvårdssatsning med 13 miljarder kr sedan 2014 för att anställa mer personal.
– Under 2018 satsat 2 miljarder kr på goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för personalen; 1 miljarder kr extra på förstärkt förlossningsvård; 1 miljarder kr extra för skärpt vårdgaranti och förbättrad tillgänglighet och 650 miljoner kr på psykisk hälsa och psykiatri för såväl unga som vuxna.
– Under 2018 införs avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning mot livmoderhalscancer.
– Dubblerad nationell satsning på psykisk hälsa.
– 28 000 fler anställda i skolan nationellt sedan 2014.
– Gratis kollektivtrafik och simhallskort för äldre i Göteborg
– Gratis arbetskläder i Göteborg för alla välfärdsarbetare.

Vad vi vill:
– Arbetsmiljön i sjukvården ska förbättras. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter och brukare en god vård och omsorg av hög kvalitet. Fortbildning med lön.
– 2 miljarder nationellt för fler anställda på vårdcentralerna och närakuter för längre öppettider.
– Avsätta 500 miljoner kr per år 2019–2022 nationellt på en ny och utvecklad cancersatsning.
– Korta sjukvårdsköerna och förbättra tillgängligheten.
– Ge vårdpersonalen tid för sitt arbete och fortbildning med lön.
– Öka resurserna på cancersjukvården så väntetiderna kortas.
– Höjda grundlöner i Västra Götalandsregionen för all sjukvårdspersonal.
– Organiserade prostata-prov i i Västra Götalandsregionen för män mellan 50-70 år.
– Erbjuda gratis besök hos tandhygienist i i Västra Götalandsregionen för alla över 65 år.
– Minska heltidsmåttet i Göteborgs stad för nattarbete till 33 timmar i veckan för att ge nattarbetare mer tid till återhämtning
– Införa gratis arbetskläder i Göteborgs stad till alla välfärdsarbetare som behöver detta.
– Genomföra en låglönesatsning i Göteborgs stad för de lägst betalda yrkesgrupperna i Göteborgs Stad, exempelvis måltidspersonal, vårdbiträden och städare
– Öka andelen kvinnliga chefer samt chefer födda utanför Norden.
– Förbjud religiösa skolor.
– Stärk den allmänna pensionen. 70 % av slutlönen för vanliga löntagare.

Våra vallöften:
– 14 000 fler anställda nationellt inom vården till 2022.
– Alla barn i Göteborg ska kunna gå på fritids.
– Fördubbla föreningslivet i utsatta områden i Göteborg till 2025.
– Slut skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare till 2020.

facebook Twitter Email