Lag och ordning- en trygg stad

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brottsligheten och dess orsaker. Det är bättre än sänkta skatter. Med 60 000 fler bostäder i Göteborg får fler möjlighet att flytta hemifrån och med en snabbare integration ska alla som kan jobba att jobba. Ett tryggare Göteborg.

Alla ska kunna känna sig trygga i Göteborg. Så är det inte idag. Trots att brottsligheten minskar ökar känslan av otrygghet bland människor. Det tar vi socialdemokrater på största allvar.

Vi vill säkra lag och ordning i hela Göteborg. Om tio år ska det inte längre finns några särskilt utsatta områden i staden. Det är ett offensivt men inte alls orealistiskt mål. Vi är därför kompromisslösa i kampen mot brottslighet och gängkriminalitet. Detsamma gäller extremism. Här måste det vara glasklart vad som gäller. Alla ska följa våra gemensamma lagar och regler och respektera demokratins principer. Föreningar som inte tar avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck ska inte få bidrag eller hyra lokaler av Göteborgs stad.

För att kunna leverera detta resultat till senast 2028 krävs ett sammanhållet grepp kring utvecklingen i de särskilt utsatta områdena. Det håller inte att staden, polisen och andra myndigheter agerar var och en på varsitt håll. Det är den samlade kraften i vår helhetssatsning som gör verklig skillnad.

Vi har satt igång ett stort och brett trygghetsarbete som heter ”Trygg i Göteborg”. Där samarbetar alla goda krafter, staden, polisen, näringslivet och föreningslivet. Det har gett bra resultat. Vi kommer att fortsätta det arbetet och förstärka det.

Vi vill öka respekten för blåljuspersonal, bland annat genom att fler barn och ungdomar får träffa och prata med de som jobbar inom polis, sjukvård och brandkår. Fler väktare och mer kameraövervakning tror vi är bra och nödvändigt på många ställen. Vi vill ha många nya trygghetsvärdar som kan göra stadsdelarna tryggare på kvällarna. Vi vill också satsa mycket mer på att rusta upp och skapa liv på våra gator och torg runt om i staden.

För att bättre kunna följa utvecklingen, och säkra att rätt saker görs på rätt ställen, vill vi införa en gemensam trygghetsundersökning för hela Göteborg.

Vi tycker:
– Kompromisslösa mot brottsligheten och dess orsaker.
– Skrota identitetspolitiken.
– Polisen ska ha förutsättningar att göra sitt jobb.
– Vi daltar inte med extremism
– De kriminella gängen har ingen plats i Göteborg.

Vad vi har gjort:
– Den största nationella polissatsningen någonsin och ca 30 straffskärpningar.
– Tryggare utemiljöer i Göteborg med fler poliser, kameror, trygghetspersonal.
– En hård kamp mot gängkriminella med bl a tuffare tag emot knarket. Utvecklad avhopparverksamhet.
– Förstärkta kvinnojourer.

Vi vill:
– Öka tryggheten i hela Göteborg genom bl a större resurser i trygghetsarbetet, upprustning av torg och mötesplatser och lokala trygghetsvärdar.
– Inga bidrag i Göteborg till föreningar med extremism eller hedersförtryck.
– Förstärk hela rättskedjan från polis och domstolar till kriminalvård.
– Ställa krav på föreningar som får bidrag att ta avstånd från våldsbejakande extremism och hedersförtryck.
– Öka respekten för blåljuspersonal- Inrätta en central analysfunktion vid stadens Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.
– Fler trygghetsvärdar, väktare och mer kameraövervakning.
– Stärkt samverkan mellan staden och myndigheter för att komma åt kriminalitet
– Ordning och reda på hyresmarknaden. Bort med oegentligheter och brottslighet.

Vallöften:
– Inga särskilt utsatta områden i Göteborg om 10 år.
– 10 000 fler poliser nationellt 2024.
– Kriminalisera köp av svarta hyreskontrakt i Göteborg.

Läs vårt kriminalpolitiska program här!

facebook Twitter Email