Jobb

Alla göteborgare som kan jobba, ska jobba. Människors arbete är grunden till vårt välfärdssamhälle. Att minska arbetslösheten är avgörande inte bara för den enskilde utan även för familjens livsvillkor, för tryggheten och för hela samhället.

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har pressat ner arbetslösheten i hela Göteborg. Sysselsättningen stiger kraftigt i utsatta områden, och ungdomsarbetslösheten har mer än halverats sedan 2010. Men den positiva utvecklingen måste nå ännu fler. Fortfarande står utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning och unga män längre från arbetsmarknaden.

Vi har stärkt de aktiva arbetsmarknadsinsatserna på flera sätt. Vi arbetar med en ny kompetensförsörjningsplan och har öppnat fyra nya kompetenscenter som lotsa arbetslösa in i bra sysselsättning.

Vuxenutbildning är helt avgörande för att minska arbetslösheten och skapa en tryggare arbetsmarknad. Vi garanterar alla invånare en rätt till kommunal vuxenutbildning – när som helst i livet.

Göteborg har under de senaste åren välkomnat många nyanlända. För att bygga en mer effektiv etablering krävs samarbete mellan kommun, stat och andra viktiga aktörer. Vi ska korta tiden från uppehållstillstånd till egenförsörjning väsentligt.

Vår lösning på arbetslösheten kallas det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Genom att steg för steg – helt anpassat efter individens förutsättningar och kunskaper – erbjuda exempelvis praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning, språkträning och kompetenshöjning lyfter vi arbetslösa hela vägen från arbetslöshet till egenförsörjning. Målet är att sätta människor i arbete inom 18 månader från det att insatserna drar igång.

Vi vill:

  • fortsätta minska arbetslösheten – särskilt bland utrikesfödda, människor med funktionsnedsättning och unga män.
  • minska andelen vårdnadshavare med försörjningsstöd.
  • satsa på flexibla språkutbildningar, så att fler nyanlända kan kombinera svenskundervisning med arbete eller praktik.
  • fler gymnasieelever ett sommarjobb.
  • under 2019 erbjuda fler än 500 långtidsarbetslösa extratjänster i välfärden.
facebook Twitter Email