Bostad

Vi vill att det ska byggas 60 000 nya bostäder fram t o m 2028. Minst hälften ska vara hyresrätter. Hyrorna ska anpassas även för personer med låga inkomster. Vi har ett starkt fokus på att bygga blandat. En blandning av boendeformer är en viktig nyckel till att minska klyftor och segregation. Därför vill vi också att fler småhus ska byggas i Göteborg.

Göteborg är en av de mest dynamiska städerna i Europa. Under de kommande 10–15 åren ska det byggas infrastruktur, bostäder, kontor och mycket annat i stor skala. Staden ska lyftas till en ny nivå.

Kärnan i detta är bostäderna. Vi vill att det ska byggas 60 000 nya bostäder fram t o m 2028. Minst hälften ska vara hyresrätter. Hyrorna ska anpassas även för personer med låga inkomster. Vi har ett starkt fokus på att bygga blandat. En blandning av boendeformer är en viktig nyckel till att minska klyftor och segregation. Därför vill vi också att fler småhus ska byggas där det idag mest finns hyresrätter.

Allmännyttan är en grundbult i ett starkt samhälle. För oss är det självklart att den ska utgöra en stor andel av bostadsmarknaden. När kommunen äger bostäder innebär det att fler har råd att bo bra.

Den får allt större betydelse för trygghetsarbetet. Rätt använd driver den integration. Med detta bostadspolitiska instrument går det göra positiv skillnad. Utan det blir samhället kraftlöst.

Vi vet också att göteborgarna skulle drabbas av mellan 30-50 % i hyreshöjningar om nuvarande system ersattes med marknadshyror. Detta är något som vi säger blankt nej till, men som moderaterna nu öppet driver.

Vi vill att barriären mellan inner- och ytterstad ska byggas bort. Samtidigt vill vi lyfta ytterstaden. Vi vill sätta igång stora planer för flera tusen bostäder i Angered, Biskopsgården och Tynnered/Frölunda. Det är områden med en enorm potential att utvecklas och blomstra. Genom att förtäta smart på rätt ställen och skapa sammanhållna stråk kan vi stärka dessa områden. Det pågår idag en expansiv stadsutveckling i denna riktning. Bergsjön 2021, Selma Stad, Hammarkulletorget och Gårdstens nya centrum är bara några exempel

En blandad och levande stad skapar vi genom att komplettera områden med bostäder, arbetsplatser och service som stärker och utvecklar stadsdelarna. Göteborgarna ska ha tillgång till bra kollektivtrafik, torg och grönområden inom gångavstånd. När vi bygger nytt måste vi se till att det finns bra lokaler för både kommersiell och kommunal service, särskilt förskolor och skolor. Vi vill att Göteborg ska vara en blandstad med mer liv och rörelse, ökad trygghet och fler naturliga mötesplatser. Vår stad ska vara trygg och tillgänglig.

Vi vill:

  • minska segregationen genom att bygga ihop inner- och ytterstaden och satsa på att lyfta stadens ytterområden
  • skapa en blandad och levande stad med olika typer av bostäder i alla stadsdelar
  • värna och utveckla allmännyttan
  • stoppa marknadshyror och utförsäljningar

 

Vallöfte: 

  • 60 000 nya bostäder som fler folk har råd med fram tills 2028.
facebook Twitter Email