Utskottet för kultur- och besökspolitik

Detta utskott bedriver politikutveckling inom kultur- och besökspolitik.

Ansvariga för utskottet är Tatjana Josic och Johan Büser. Dem når ni på [email protected] och [email protected].

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen 12 juni 2021. Ansvarig ombudsman är Alfred Johansson, [email protected].

facebook Twitter Email