Utskottet för klimat- och stadsutvecklingspolitik

Detta utskott bedriver politikutveckling inom klimat- och stadsutvecklingspolitik.

Ansvariga för utskottet är My Alnebratt och Jack Rolka. Dem når ni på [email protected] och [email protected].

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen 12 juni 2021. Ansvarig ombudsman är Alfred Johansson, [email protected].

facebook Twitter Email