Utskottet för hälso- och sjukvårdspolitik

Detta utskott bedriver politikutveckling inom hälso- och sjukvårdspolitik.

Ansvariga för utskottet är Kerstin Brunnström och Dženan Čišija. Dem når ni på [email protected] och [email protected].

Utskottet utsågs av distriktsstyrelsen 12 juni 2021. Ansvarig ombudsman är Alfred Johansson, [email protected].

facebook Twitter Email