Uppföljning av motioner från höstkongressen 2020

På partidistriktets höstkongress som hölls digitalt 21-22 november och 14 december ifjol antogs inte mindre än 59 motioner med förslag på framtida politik och verksamhet. Nu pågår arbetet med att genomföra förslagen för fullt.

facebook Twitter Email