Uppföljning av motioner från höstkongressen 2020

På partidistriktets höstkongress som hölls digitalt 21-22 november och 14 december ifjol antogs inte mindre än 59 motioner med förslag på framtida politik och verksamhet. Nu pågår arbetet med att genomföra förslagen för fullt. Läs mer om det nedan.

HUVUDDOKUMENT Hantering av motioner från HK20 upd 4feb

facebook Twitter Email