Tro- och solidaritets distriktet i Göteborg

Socialdemokrater för tro och solidaritet förenar människor som är inspirerade av sin tro och vill arbeta politiskt för ett solidariskt och jämlikt samhälle.

Vi organiserar progressiva och visionära, både troende och sekulära. Som sidoförbund i Socialdemokraterna verkar vi för att bredda socialdemokratin och göra den till ett naturligt hem för fler som vill vara politiskt aktiva.

Vi kämpar för ett varmare Sverige på en svalare planet. I en tid när både människovärdet och respekten för skapelsen naggas i kanterna står vi för radikal klimatpolitik, solidariskt flyktingmottagande, ett jämlikare samhälle där fattigdom , utsatthet försvinner, Ett samhälle fritt från rasism, homofobi, queerfobi där våld minskar och fred råder istället för krig.

Vill du vara med och påverka så bli medlem i Tro och solidaritet. Vi är ett distrikt och två föreningar i Göteborg inom Göteborgs socialdemokrati. Distriktet arbetar över hela staden för att påverka politiskt samhället på en mer strategisk nivå genom temaföreläsningar och påverkansarbete inom vårt parti och utanför.
Bli medlem du med!

Distriktsordförande är Joakim Berlin [email protected]

Klicka här för att komma åter till föreningssidan

facebook Twitter Email