Talarförmedling

Söker du en medverkade från Socialdemokraterna till en aktivitet i Göteborg? Sök efter politiker här på vår hemsida eller (för externa förfrågningar) kontakta ombudsman Claes Wennberg. [email protected]
Tel 0708-14 66 73

facebook Twitter Email