Visar alla poster med taggen:#skongress

Satsningar på socialdemokratisk kulturpolitik slår vakt om demokratin och skapar trygghet i en ny tid!

Kära kamrater, kulturpolitiken har länge varit i skymundan. Idag är de som mest aktivt driver kulturpolitik nationalistiska och auktoritära krafter.

När Donald Trump valdes till president inledde han med ett frontalangrepp på det amerikanska kulturlivet genom att skära ner kulturstödet med en miljard dollar. Demonisering av kulturarbetare är en central del i hans retorik. Likadant är det på hemmaplan. Sverigedemokraterna driver ett antidemokratiskt program som syftar till att begränsa konstens verktyg till en priviligerad elit…

Läs mer

Marianne Carlström om mer idrott i skolan

Marianne Carlström drev frågor på skolområdet redan för 30 år sedan. Här kan du läsa hennes ingång till varför det behövs mer idrott i den svenska skolan.

”I hela mitt politiska liv har jag drivit frågan om mat i skolan, det vill säga hemkunskap. Men sedan den kongressen för 33 år sedan. När vi vann en framgång har det inte hänt någonting. Inte en minut till. Men nu är frågan om idrott och hälsa uppe, och det är ett bra förslag, som…

Läs mer

Att verka för en trygg pension är att skapa trygghet i en ny tid

För oss socialdemokrater är välfärdsbygget aldrig färdigt, det finns alltid rum för förbättringar! I Sverige blir väldigt många människor väldigt mycket äldre och det tyder på att vi har ett riktigt bra välfärdssamhälle. Däremot kräver sådana typer av förändringar nya typer av politiska lösningar.

Sverige är det enda landet i hela världen som beskattar pensionärer högre än löntagare, dessutom avsätter Sverige en mindre andel av våra samlade inkomster till pensioner än medelvärdet i OECD. Detta trots att Sverige har en större andel pensionärer än genomsnittet! Idag är sysselsättningen bland män mycket högre än bland kvinnor, och kvinnor har generellt…

Läs mer

Anna Johansson invald i Verkställande utskottet

Socialdemokraterna i Göteborgs ordförande Anna Johansson blev alldeles nyss invald i partiets Verkställande utskott.

”Ikväll har jag blivit vald till Socialdemokraternas verkställande utskott. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Det känns fantastiskt hedrande att få det fina förtroendet att verkställa vår politik.”

Läs mer
facebook Twitter Email